Wiadomości http://biplpk.lesko.pl pl-PL Strona główna BIP Tue, 28 Apr 2020 12:37:58 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... Strona główna BIP Mon, 02 Mar 2020 14:01:28 +0100 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2 ... OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA Thu, 06 Feb 2020 23:11:43 +0100 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-9 ... Komunikat Thu, 12 Dec 2019 11:23:47 +0100 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-9 ... Bilans i rachunek zysków i strat Wed, 24 Jul 2019 23:05:58 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-14 ... Bilans i rachunek zysków i strat Wed, 24 Jul 2019 23:04:53 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-13 ... Informacja dodatkowa Wed, 24 Jul 2019 22:50:03 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-14 ... Sprawozdanie z działalności zarządu Wed, 24 Jul 2019 22:48:37 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-14 ... Informacja dodatkowa Wed, 24 Jul 2019 22:45:55 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-13 ... Sprawozdanie z działalności zarządu Wed, 24 Jul 2019 22:41:38 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-13 ... Klauzula informacyjna Wed, 30 May 2018 13:43:53 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Klauzula informacyjna Wed, 30 May 2018 13:42:22 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Mon, 28 May 2018 10:59:40 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-9 ... Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mon, 26 Mar 2018 13:11:07 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-8 ... Rachunek zysków i strat Mon, 26 Mar 2018 13:10:02 +0200 http://biplpk.lesko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-8 ...